BIM & PMO

Vasilije grupa“ obezbeđuje usluge BIM (Building Information Modeling Services) i PMO (kancelarija za upravljanje projektima)
Promovisanje digitalnih usluga i njihov rezultat:
1
Upravljanje podacima: koordinacija i dokumentacija
Upravljanje podacima
2
Virtualni dizajn i konstrukcija: izrada 3D modela, 4D – 5D i 6D implementacija
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
3
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
4
Projekt HUB: namera vizualnog dizajna i nadzor projekta uključujući i slike po izgradnji
Projekt HUB
5
Validacija modela: IFC Dizajn & Usklađenost
Validacija modela: IFC Dizajn & Usklađenost
6
4D Planiranje: 4D vizualizacija, 4D otkrivanje grešaka, optimizacija resursa, sekvenciranje, stvarne vrednosti nasuprot inicijalnih vrednosti, optimizacija rokova
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
7
5D Planiranje: Troškovi + nabavka. Optimizovani + koordinisani QTO, procena zasnovana na modelu, Vizualna 5D simulacija
5D Planiranje: Troškovi + nabavka. Optimizovani + koordinisani QTO, procena zasnovana na modelu, Vizualna 5D simulacija
8
6D Planiranje: Objekat + upravljanje OPS-om, As-Built 3D, praćenje sistemskih podataka, praćenje sredstava i praćenje podataka senzora
6D Planiranje: Objekat + upravljanje OPS-om, As-Built 3D, praćenje sistemskih podataka, praćenje sredstava i praćenje podataka senzora
9
Lasersko skeniranje: Visoko precizna 3D geometrija, validacija situacija kao po izgradnji
Lasersko skeniranje: Visoko precizna 3D geometrija, validacija situacija kao po izgradnji
10
Izgradnja specijalnih fasada: Provjera dizajna, provjera crteža u trgovini, osiguranje kvalitete, ugradnja mjesta
Specijalistička konstrukcija fasada: verifikacija dizajna, validacija nacrta, obezbeđivanje kvaliteta, instalacije na lokaciji
11
Strukturne i civilne usluge na licu mesta
Strukturne i civilne usluge na licu mesta
12
MEP usluge i validacija na licu mesta, veliko iskustvo u izvođenju mašinskih, električnih, protivpožarnih usluga, usluga u vezi sa javnim zdravljem, validacija dizajna
MEP usluge i validacija na licu mesta, veliko iskustvo u izvođenju mašinskih, električnih, protivpožarnih usluga, usluga u vezi sa javnim zdravljem, validacija dizajna
Izveštaj u formi kontrolne table
Izveštaj u formi kontrolne table
Izveštaj u formi kontrolne table o aktivnostima u zemlji
Izveštaj u formi kontrolne table o aktivnostima u zemlji
The Vasilije Group

USA
Main Office, 8685 Towne Road, Bremerton, WA 98311, USA
+ 1 360-979-9183 Cell
Email: [email protected]

Serbia; Branch Office

Kozaracka 23, Office #2, Municipality Medijanana, Nis, Serbia 18101
+381 65 510 7570

International Marketing

B2B Bandits
Nate Wright
b2bbandits.com

Copyright 2023 Vasilje Group | All Rights Reserved