BIM & PMO

Vasilije grupa“ obezbeđuje usluge BIM (Building Information Modeling Services) i PMO (kancelarija za upravljanje projektima)
Promovisanje digitalnih usluga i njihov rezultat:
1
Upravljanje podacima: koordinacija i dokumentacija
Upravljanje podacima
2
Virtualni dizajn i konstrukcija: izrada 3D modela, 4D – 5D i 6D implementacija
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
3
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
4
Projekt HUB: namera vizualnog dizajna i nadzor projekta uključujući i slike po izgradnji
Projekt HUB
5
Validacija modela: IFC Dizajn & Usklađenost
Validacija modela: IFC Dizajn & Usklađenost
6
4D Planiranje: 4D vizualizacija, 4D otkrivanje grešaka, optimizacija resursa, sekvenciranje, stvarne vrednosti nasuprot inicijalnih vrednosti, optimizacija rokova
Koordinacija između različitih elemenata projekta i izvođača radova: Clash Free 3D – 4D i 5D model konstrukcije
7
5D Planiranje: Troškovi + nabavka. Optimizovani + koordinisani QTO, procena zasnovana na modelu, Vizualna 5D simulacija
5D Planiranje: Troškovi + nabavka. Optimizovani + koordinisani QTO, procena zasnovana na modelu, Vizualna 5D simulacija
8
6D Planiranje: Objekat + upravljanje OPS-om, As-Built 3D, praćenje sistemskih podataka, praćenje sredstava i praćenje podataka senzora
6D Planiranje: Objekat + upravljanje OPS-om, As-Built 3D, praćenje sistemskih podataka, praćenje sredstava i praćenje podataka senzora
9
Lasersko skeniranje: Visoko precizna 3D geometrija, validacija situacija kao po izgradnji
Lasersko skeniranje: Visoko precizna 3D geometrija, validacija situacija kao po izgradnji
10
Izgradnja specijalnih fasada: Provjera dizajna, provjera crteža u trgovini, osiguranje kvalitete, ugradnja mjesta
Specijalistička konstrukcija fasada: verifikacija dizajna, validacija nacrta, obezbeđivanje kvaliteta, instalacije na lokaciji
11
Strukturne i civilne usluge na licu mesta
Strukturne i civilne usluge na licu mesta
12
MEP usluge i validacija na licu mesta, veliko iskustvo u izvođenju mašinskih, električnih, protivpožarnih usluga, usluga u vezi sa javnim zdravljem, validacija dizajna
MEP usluge i validacija na licu mesta, veliko iskustvo u izvođenju mašinskih, električnih, protivpožarnih usluga, usluga u vezi sa javnim zdravljem, validacija dizajna
Izveštaj u formi kontrolne table
Izveštaj u formi kontrolne table
Izveštaj u formi kontrolne table o aktivnostima u zemlji
Izveštaj u formi kontrolne table o aktivnostima u zemlji
VASILIJE GRUPA

SAD
Glavna kancelarija, Towne Road 8685, Bremerton, WA 98311, SAD
+ 1 360-979-9183 Mobilni
Email: [email protected]

Kancelarija u Srbiji
Kozaračka 23, kancelarija 2, Opština Mediana, Niš, Srbija
+381 65 510 7570

Kancelarija u Saudijskoj Arabiji
Rafa toranj, Al Izdihar okrug, As Sajad ulica, Rijad, 11324, KSA
+966-54-459-4232

Kancelarija u Egiptu
Emtdad Ramzes ulica 31, Nasr City, Kairo, Egipat
+20 100 131 5331
© Copyright 2019 Vasilije grupa | Sva prava zadržana