Vasilije grupu

Čime se bavimo
Građevinske usluge
(za međunarodnu industriju arhitekture, građevine i konstrukcije)
Z

Tesla centar: građevisnki crteži iz trećih izvora

Z

BIM (Building Information Management): BIM Studio

Konsalting
Z

Ljudstvo: ovo je naša konsultantska usluga na visokom nivou i usmerava iskusne mlade diplomirane stručnjake na rad po ugovoru ili na direktne pozicije

Z

Rešenja ekološke gradnje: LEED konsalting

TRENING
Profesionalni sertifikati
Profesionalni sertifikati
Tehnički
Tehnički
Naša izjava o misiji:

predvodimo inovacije,

isporučujemo kvalitet

Naše osnovne vrednosti su naš temelj:
Naših sedam osnovnih vrednosti su: bezbednost, kvalitet, usluga, efikasnost, inovativnost, integritet i raznolikost.

Oni su osnova na kojoj gradimo BCS u vodeću građevinsku kompaniju.

N

Bezbednost

Bezbednost je najvažniji deo svakog posla koji obavljamo – na našim gradilištima i u našim kancelarijama, nijedan posao nije toliko hitan da se ne može bezbedno obaviti.
N

Kvalitet

Svaka usluga koju pružamo, sve što napravimo, i sve što radimo, mora da bude što je moguće bolja. Kvalitet znači da naši objekti nisu samo dobro napravljeni, već i dosledno dobro izgrađeni. Oni moraju da fukncionišu i rade kako je obećano, dosledno, i svaki put. Vrhunski kvalitet dovodi do zadovoljstva kupaca i objekata koji odolevaju svim testovima vremena.
N

Usluge

Posvećeni smo pružanja usluga našim klijentima. Mi brinemo o njima i slušamo ih. Radimo na predviđanju njihovih potreba i rešavanju njihovih problema. Zadovoljstvo klijenata je prioritet za svakoga.
N

Efikasnost

Efikasna isporuka usluga obezbeđuje zdravu osnovu. Koristeći naše znanje i prednost manjih troškova u odnosu na naše konkurente, možemo ostati konkurentni bez obzira na ekonomske uslove i građevinske cikluse.
N

Inovacije

Inovacije – toliko važne da se navedene u izjavi misije BCS – omogućile su da naša kompanija postane ono što je danas. Kroz inovacije, mi ćemo nastaviti da pronalazimo bolji način za pružanje usluga, isporuku objekata i podršku građevinskoj industriji u njenim naporima da izgradi i upravlja boljim objektima.
N

Integritet

Integritet je u osnovi svega što radimo. Verujemo da je od vitalnog značaja da nam ljudi koji sa nama posluju veruju, bilo da li su kupci, dobavljači, investitori, saradnici ili naše komšije u zajednici.
N

Raznolikost

Krećemo se u bogatim, raznolikim i živopisnim krugovima. Raznolikost nije samo dobra ideja sa stanovišta biznisa, to je ispravna stvar sama po sebi.
The Vasilije Group

USA
Main Office, 8685 Towne Road, Bremerton, WA 98311, USA
+ 1 360-979-9183 Cell
Email: [email protected]

Serbia; Branch Office

Kozaracka 23, Office #2, Municipality Medijanana, Nis, Serbia 18101
+381 65 510 7570

International Marketing

B2B Bandits
Nate Wright
b2bbandits.com