Podrška javnom sektoru

„Vasilije grupa“ pruža usluge projektovanja i izgradnje za javni sektor: Ministarstvo za energetiku SAD, Ministarstvo odbrane SAD, savezne i opštinske agencije, uključujući aerodrome, morske luke i tranzitne objekte.

Naši direktori imaju više od 25 godina iskustva na projektima saveznih agencija i ostalih agencija u javnom sektoru i razumeju detaljne zahteve u vezi sa upravljanjem, dokumentacijom, praćenjem i izveštavanjem koji su jedinstveni za ovu privrednu granu. Naš tim je iskusan u širokom spektru inženjerskih i građevinskih projekata i može sprovesti projekte bilo koje veličine – na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

Firma u razvoju
Federalni nivo poslovanja
DUNS broj: 08-020-7420

Šifre delatnosti (NAICS)

„Vasilije grupa“ podržava sledeće šifre delatnosti po klasifikaciji NAICS (Severnoamerička podela šifara privrednih delatnosti)

541330 Inženjerske usluge
541330 Usluge akustičkog inženjeringa
541330 Građevinske usluge
541330 Elektrotehničke usluge
541330 Usluge konsaltinga za grejanje
541330 Usluge industrijskog inženjeringa
541330 Mašinske usluge
236210 Upravljanje izgradnjom, industrijske zgrade
236220 Upravljanje izgradnjom, komercijalno
236220 Izgradnja aerodromskog terminala
237130 Izgradnja konstrukcija za alternativne energije
237990 Upravljanje izgradnjom, masovni tranzit
237990 Izgradnja luke
541611 Administrativno upravljanje

VASILIJE GRUPA

SAD
Glavna kancelarija, Towne Road 8685, Bremerton, WA 98311, SAD
+ 1 360-979-9183 Mobilni

Kancelarija u Srbiji
Kozaračka 23, kancelarija 2, Opština Mediana, Niš, Srbija
+381 65 510 7570

Kancelarija u Saudijskoj Arabiji
Rafa toranj, Al Izdihar okrug, As Sajad ulica, Rijad, 11324, KSA
+966-54-459-4232

Kancelarija u Egiptu
Emtdad Ramzes ulica 31, Nasr City, Kairo, Egipat
+20 100 131 5331
© Copyright 2019 Vasilije grupa | Sva prava zadržana