Granični prelaz SAD, LPOE projekat, Maida, Severna Dakota