Medicinski grad Kralja Fejsala, zgrada Proton terapije, Rijad, Saudijska Arabija