Proširenje projekta Medicinski grad Kralja Fejsala